Flykaprers pas fundet ved Ground Zero

ÓFlykaprerÓ Satam Al Suqami pas blev fundet fŒ blokke fra Ground Zero. ÓIf you can believe that?Ó. Passet er officielt FBI-bevis. Her fra CNN og Fox.

 

Kan en flyvemaskine grave sig ned under jorden med passagerer, kufferter etc. uden at efterlade synlige vragdele?

Flight 93 var det 4.  kaprede fly, som flykaprerne efter sigende styrtede ned pŒ en mark i Shanksville (Pennsylvania). If¿lge den officielle historie borede den 100 tons tunge Boing 757 sig ned i dette hul med passagerer, s¾der, vinger, baggage etc. uden at efterlade spor efter et flystyrt overhovedet.  Om den historie er trov¾rdig og fysisk mulig kan l¾seren selv afg¿re pŒ baggrund af denne 7 minutters film. I det f¿lgende vurderes det, ud fra simple fysiske betragtninger, at flyveren umuligt kan v¾re nede i hullet. Hertil kommer de meget autentisk vidneudsagn fra de f¿rste brandfolk, der ankom til ÓulykkesstedetÓ, Shanksvilles borgmester Ernie Stuhl, retsmedicineren pŒ stedet Wally Miller og diverse pressefolk, som alle bekr¾fter, at der ikke var noget fly. Filmen illustrerer videre, hvordan myndighederne appellerer til folks tillid, hvor det pŒ ingen mŒde er n¿dvendigt. FBI h¾vder at have udgravet 90% af flyet fra hullet, men de n¾gter vise disse vragdele til offentligheden? Hvorfor appellerer til folks tillid, hvis der ikke er noget at skjule?

   Implikationerne af disse erkendelser er enorme. For det f¿rste viser filmen hvor store l¿gne, der her er tale om. NŒr man har indset, at flyet ikke er i hullet, ved man, at FBI lyver. Derudover ser man, hvordan medierne lader historien passere. PŒ selve dagen rapporteres der autentisk fra Shanksville, men i de efterf¿lgende dage forsvinder historien n¾sten helt ud af nyhedsstr¿mmen, ligesom det var tilf¾ldet med beretningerne om eksplosioner i bygningerne i New York.  Langt den vigtigste konsekvens er dog, at der mangler 37 passagerer og 7 bes¾tningsmedlemmer. Kritikkere af den officielle historie bedes ofte om at g¿re rede for, hvor passagerne er, hvis de ikke er omkommet ved flystyrtene. Erkendelsen af at de 44 personer, der h¾vdes omkommet i dette ÓflystyrtetÓ, ikke er i hullet, vender denne bevisbyrde i forhold til sp¿rgsmŒlene: ÓHvor er passagerne?Ó og ÓFindes de overhovedet?Ó.

 

NB: ÓFlykaprerÓ Ziad JarrahÕs visa blev fundet ved krateret.

 

Kunne 2 fly destruere 3 skyskrabere?

Denne film er lavet af over 2290 arkitekter og ingeni¿rer : Architects and Engineers for 911 truth

 

NordtŒrnets totale destruktion er tydeligvis ikke en bygning, der falder sammen, men en bygning der bliver sprunget i luften.

 

Hvordan kunne kaprede fly flyve rundt i USAÕs mest beskyttede luftrum i 1 time og 3 kvarter?

Hvis man f¿rst har indset, at flyverne kun var tilsyneladende Œrsager til tŒrnenes kollaps, sŒ er det s¾rdeles bem¾rkelsesv¾rdigt, at der kunne flyve kaprede fly rundt i USAÕs mest beskyttede luftrum i 1 time og 45 minutter. Her forel¾ser David Ray Griffin om, hvordan milit¾ret ¾ndrede deres historie 3 gange, hvorefter 9/11 kommissionen gav en helt fjerde redeg¿relse. Flights of Fancy.

 

Donald Rumsfeld den 11. september 2001

Pr. 1 juni 2001 havde Donald Rumsfeld indf¿rt en protokol, som gjorde, at Bush og Rumsfeld selv var de eneste, der kunne give autorisation til at skyde kaprede fly ned. Rumsfeld, der opholdt sig i Pentagon, pŒstod, at det kom som en overraskelse for ham, da bygningen blev ramt kl 9:37 - 34 minutter efter det andet tŒrn var blevet ramt i NY.

Jeg l¾ste pŒ ITU dengang og kan huske, at vi alle stoppede med at arbejde, sŒ snart vi h¿rte om det andet fly. Klokken var ikke en gang 9:10, da vi gik hjem, og pŒ vejen ned ad trapperne snakkede vi om, hvor grufuldt det var, at man havde fl¿jet kaprede fly med passagerer ind i bygningerne. Men USA's forsvarsminister Donald Rumsfeld fik ikke den tanke?? I stedet forsatte han sin business as usual, og afviste ligefrem at komme til NMCC (National Military Command Center) i Pentagon, fordi han skulle foretage et par telefonopkald. Er det trov¾rdigt? Det gik op for de fleste mennesker, at der var tale om et terrorangreb da det andet tŒrn blev ramt i NY.

Her er den officielle redeg¿relse for Rumsfelds g¿re og laden, mens angrebet stod pŒ Rumsfeld on 9/11. Vi ved, at Secret Service, FAA, Dick Cheney i PEOC m.fl. trackede flyet pŒ vej mod Washington, men Pentagon vidste ikke noget???? Er det til at tro pŒ? Her er der dokumentation for, at flyet blev tracket, og der er mere.

 

Nu vi lige er ved Rumsfeld, sŒ er her et par andre bem¾rkelsesv¾rdige udtalelser fra ham. Dagen f¿r 9/11 gik han ud og fortalte, at der var forsvundet 2,3 billioner dollars fra Pentagons budget. Dagen efter var det glemt pga. angrebne. Rumsfeld har ogsŒ n¾gtet at kende til WTC 7Õs destruktion, selv om han allerede i oktober 2001 blev vist rundt pŒ Ground Zero af Rudy Giuliani og han indtil 2001 sad i bestyrelsen af Salomon Smith Barney, der okkuperede 37 af 47 etager i WTC 7.

 

 

Milit¾r¿velser simulerede flykapringer, fly der styrtede ind i bygninger, falske radarinputs pŒ NORADS radar terminaler mm., mens angrebne stod pŒ

 

Da George Bush og Condoleezza Rice n¾gtede, at man kunne have forestillet sig, at terrorister ville bruge kaprede fly som vŒben, var det utvetydigt l¿gn. Op til 9/11 holdte NORAD bl.a. 4 Œrlige ¿velser, der n¾sten altid involverede flykapringer. Ofte i scenarier hvor de blev brugt som vŒben. NORADÕs Joint Exercise Design Manager Ken Merchant vidnede til 9/11 kommissionen, at han ikke kunne erindre et Œr gennem de sidste 33, hvor NORAD ikke havde ¿vet flykapringsscenarier.[1]

 

Webster Tarpley har opgjort, 46 forskellige ¿velser med relation til den 11. september. Michael Ruppert freml¾gger her de v¾sentligste, som ogsŒ er beskrevet herunder.

 

Som konsekvens af milit¾r¿velserne blev der rapporteret op til 29 forskellige kapringer, mens angrebne stod pŒ. Her bevidnet af General Myers og Major General Arnold. Ud over at udg¿re et sv¾rt begribeligt sammenfald, havde de den anden afg¿rende betydning, at milit¾rpersonel, der virkede den 11. september, ikke kun tale offentligt om begivenhederne, da indholdet af ¿velserne var fortrolige milit¾re hemmeligheder. Straffen for at tale om hemmeligstemplet materiale er ubetinget f¾ngsel og karrierestop med tab af sygeforsikring, pension etc. Dagen efter angrebne havde Donald Rumsfeld da ogsŒ travlt med at understrege det milit¾re personels tavshedspligten.

 

I det f¿lgende udvalg af milit¾re ¿velser refererer CPX til Command Post Exercise, der alene bestŒr simulationer i de milit¾re kommandoposter, og derfor ikke involverer fysisk milit¾rt udstyr. FTX er derimod Field Training Exercises, som involverer jagerfly, kommercielle jetliners, droner og andet milit¾rt isenkram.

 

Vigilant Guardian: CPX der var i gang den 11. september og inkluderede et antal scenarier med fiktive kaprede fly med New York som mŒl i mindst et tilf¾lde. Den 6. september ¿vede NORAD jagerinterception af 2 simultane kapringer. Scenarierne den 9. og 10. september omhandlede ogsŒ kapringer og pŒ selve dagen den 11. september var kaprings¿velserne planlagt til at ligge om morgenen, samtidig med de virkelige angreb stod pŒ.

 

Vigilant Warrior: FTX afholdt af JCS og NORAD den 11. september 2001, mens angrebne stod pŒ. ¯velsen omfattede fysiske fly. NORAD har afholdt sŒdanne ¿velser, hvor kommercielle passagerfly med civile luftkaptajner simulerede kapringer. Om der var tale om sŒdanne fysisk simulerede kapringer den 11. september er usikkert.   

 

NRO ¿velse med fly der styrter ind i bygning: CPX afholdt af National Reconnaissance Office 20 miles fra Pentagon og simulerede et jetfly, der styrter ind i en af NROÕs hovedbygninger. Hele NROÕs personale blev evakueret. Sammenst¿det var sat til at skete 9:32. 5 min. f¿r Pentagon blev ramt.

 

Global Guardian: Œrlig CPX og FTX der startede i ugen op til 11. september som et samarbejde mellem NORAD, Stratcom og US Space Command. ¯velsens formŒl var at teste evnen til at udk¾mpe en atomkrig. ¯velsen involverede Õstand insÕ for pr¾sidenten og forsvarsministeren. ¯velsen var af ukendte Œrsager rykket frem til september fra oktober og indeholdte udover fysiske fly i luften ogsŒ angreb pŒ Stratcoms computernetv¾rk via internettet og korrupte insiders, der havde adgang til centrale kommando- og kontrolsystemer. Netv¾rksangrebene sv¾kkede telefon- og faxsystemerne. I ¿velsen var tre E-4B National Airborne Operations Center (NAOC) fly - kaldet dommedagsfly - pŒ vingerne. Et af disse fly blev set over Washington samtidig med eksplosionen i Pentagon og et i New York da det andet tŒrn blev ramt. Deres aktiviteter den 11. september er aldrig blevet forklaret. Global Guardian blev formelt afsluttet kl. 10:44. 7 minutter efter eksplosionen i Pentagon.

 

Northern Vigilance: startet 9. september 2001. NORAD sendte jagerfly fra den nord¿stlige sektor til Alaska og Nord Canada for at monitorere er tr¾nings¿velse af det russiske luftvŒben. ¯velsen inkluderede simulerede radarinput pŒ NORADs terminaler. Disse inputs slŒs f¿rst fra kl. 10:12. 9 minutter efter angrebne er overstŒet.

 

Amalgam Virgo: FTX afholdt 1. og 2. juni 2001. Droner simulerede krydsermissiler, som F-16 jagere, flŒdens artilleri og h¾rens missilforsvar skulle spore og f¿lge. En anden del af ¿velsen simulerede en selvmordsmission, hvor et fly blev styrtet ned i Tyndall Airforce Base. 1. juni 2001 startede planl¾gningen af Amalgam Virgo 02, som omhandlede samtidige kapringer af to kommercielle fly. Datoen for afviklingen af Amalgam Virgo 02 er aldrig blevet offentliggjort. Her er opl¾gget til Amalgam Virgo 01, der havde General Ralph E. Eberhart som leder og Osama bin Laden pŒ forsiden.

 

Andre ¿velser

 

Operation Tripod bioterrorisme ¿velse: planlagt til den 12. september af Federal Emergency Management Agency (FEMA) med WTC 7Õs Office of Emergency Managment som hovedcentral. Mere end 1000 politi- og brandelever ankom til New York og begyndte forberedelserne den 10. september. De var sŒledes klar til at gŒ i aktion den 11. september.

 

FBI ¿velse i Monterey, Californien for FBI/CIA anti-terror task force: ¯velse havde flyttet top FBI & CIA anti-terroragenter med udstyr v¾k fra Boston, NYC, Washington DC.[2]

 

9/11 kommissionen kendte til mange af disse ¿velser, men ignorerede dem stort set i deres endelige rapport. Faktisk var den eneste omtale en fuldst¾ndig fejlbeskrivelse af Vigilant Guardian i fodnote 116 i kapitel 1. Her blev den beskrevet som en ¿velse i forsvar mod bombefly fra det tidligere Sovjetunionen. Hvordan kommissionen kunne begŒ en sŒ grel fejl, virker uforklarligt. Indholdet af Vigilant Guardian var kommissionen helt og aldeles velkendt, som det fremgŒr af dette dokument, der var indl¾st i kommissionens officielle dokumenter.

 

 

Vidner til eksplosioner i bygningerne i New York

 

I denne video forel¾ser professor Graeme MacQueen om ¿jenvidneberetninger til eksplosioner i New York. NIST n¾gtede, at der fandtes sŒdanne vidner overhovedet, og kommissionsrapporten n¾vnte Žt sted at enkelte brandm¾nd fejlagtigt mente, at have h¿rt eksplosioner. At her er tale om coverup, beh¿ver man kun at se denne video pŒ godt tre minutter for at afg¿re. Men det bliver sŒ meget desto tydeligere efter at have h¿rt Graeme MacQueen forel¾sning om 118 brandm¾nds eksplicitte vidneudsagn om eksplosionerne i bygningerne.

 

2291 arkitekter og ingeni¿rer for en ny unders¿gelse af bygningernes kollaps fŒr taletid pŒ C-SPAN

 

Richard Gage fra AE911truth fik 45 minutters taletid pΠC-Span forleden. Det er lidt af et mediegennembrud.

 

9/11 kommissionen

 

6 ud af kommissionens 10 medlemmer undsagde dens arbejde, og en enkelt Max Cleland forlod den i protest.

 

Formand Thomas H. Kean og n¾steformand Lee H. Hamilton:

 

ÓThe commission was set up to failÓ idet den bl.a. kom alt for sent i gang (411 dage efter katastrofen), fik alt for fŒ penge, var udpeget af Bushadministrationen og bestod af personer med st¾rke interessekonflikter. 

 

ÓThe C.I.A.  É obstructed our investigationÓ C.I.A. n¾gtede ikke alene kommissionen at tale med de indsatte i Guantanamo-lejren, de afviste endvidere at lade kommisionsmedlemmerne tale med de personer, der havde udf¿rt torturafh¿ringerne og endte med at destruere et stort antal videooptagelserne fra afh¿ringerne.

 

"We to this day donÕt know why NORAD told us what they told us, it was just so far from the truth." Om hvordan NORAD havde l¿jet om deres indsats overfor kongressen, kommissionen, medierne og offentligheden.

 

Bob Kerry:

 

ÓIt [9/11] was a 30 year conspiracyÓ Kerry vedkender, at Pentagon l¿j for 9/11 kommissionen, hvilket juridisk set er forr¾deri, men han udelukker, at man nogensinde vil komme til bunds i sagen, da 9/11 if¿lge ham var en 30 Œr gammel konspiration.

 

Max Cleland:

 

ÓItÕs a scam. ItÕs absolutely disgustingÓ. Max Cleland forlod 9/11 kommissionen i protest, da Det Hvide Hus kun ville lade en lille del af kommissionen se en lille del af Bush-administrationens hemmeligstemplede dokumenter og yderligere ville censurere, hvad denne minoritet af kommissionen kunne dele med resten af kommissionen og offentligheden

 

Ó.. there were foreign governments that were much more involved in the 9/11 attack than just supporting Islamic fundamentalist teachings and schoolsÓ. Om de 28 sider der blev censureret ud af rapporten fra the Joint Intelligence Committee Inquiry (JICI) of 9/11.

 

Timothy Roemer:

ÒWe were extremely frustrated with the false statements we were gettingÓ. Kommissionen overvejede en kriminel kulegravning af de falske vidnesbyrd, der kom fra Pentagon.

 

John Lehman:

 

ÒWe purposely put together a staff that had – in a way - conflicts of interest" faktisk gik Lehman sŒ langt at han h¾vdede, at HELE staben havde interessekonflikter. Lehman selv var i ¿vrigt medlem af PNAC.

 

Kommissionens seniorrŒdgiver John Farmer:

 

ÓWhat government and military officials had told Congress, the Commission, the media, and the public about who knew what whenwas almost entirely, and inexplicably, untrue. É. At some level of the government, at some point in time É there was a decision not to tell the truth about what happened...The (NORAD) tapes told a radically different story from what had been told to us and the public.Ó

 

Whistleblowers

 

Richard Grove arbejdede for Marsh & McLennan i WTC 1, og overlevede kun, fordi han kom for sent til et m¿de den 11. september. Det er meget heftig info.

 

Tidligere CIA asset Susan Lindauer blev sp¾rret inde 5 Œr under The Patriot Act uden en h¿ring, fordi hun havde tilbudt at vidne i kongressen om, at man havde konkret viden om angrebne lang tid f¿r de skete. Susan Lindauer har skrevet bogen Extreme Prejudice.

 

Mike Bellone deltog i oprydningsarbejdet pŒ Ground Zero. Han assisterede FBI, da de fandt de sorte bokse fra flyverne. If¿lge 9/11 kommissionen blev disse sorte bokse aldrig fundet. Bellone fort¾ller, hvordan F.B.I. truede ham til at tie, og hvordan personale fra American Airlines ikke t¿r vidne om deres oplevelser pŒ 9/11 i programmet af frygt for repressalier. Disse medarbejdere overh¿rte radiokommunikationen fra flight 11 og fort¾ller, at flykaprerne allerede var i cockpittet inden flyet lettede, men at personer med h¿jere bemyndigelse tillod flyet at lette. Siden har disse medarbejdere v¾ret forfulgt, deres hjem, biler og mobiltelefoner v¾ret konstant aflyttet, og de er blevet truet til ikke at tale med nogen om deres oplevelser.

 

Kevin Ryan er med bogen ÓAnother Nineteen: Investigating Legitimate 9/11 SuspectsÓ begyndt at s¾tte navne pŒ de mulige bagm¾nd.  I denne video fort¾ller Kevin Ryan om bogen.

 

Og sΠer der jo gode gamle Webster Tarpley, hvis man er til rendyrket men veldokumenteret konspirationsteori.

 

Endnu en ¿jenvidneberetning fra New York

 

Her er autentiske optagelser fra NY pŒ dagen. V¾rd at tage sig tid til at se. Hvis lydene ikke er manipulerede, er det meget eksplosivt bevismateriale.[1] http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=vigilant_guardian

[2] http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a830taskforceaway